Bondi Black Cherry Soda Flower

3.5g, 7g, 1g|
Hybrid|
15% Pre-Order Savings

Bondi Black Cherry Soda Flower

3.5g, 7g, 1g|
Hybrid|
From $10.20 $12.00
From $10.20 $12.00
Type

Hybrid

Sizes3.5g, 7g, 1g
StrainBlack Cherry Soda
SKU: var1032622 Category: Tags: , ,