Bondi Vortex Flower

1g|
Sativa|
Sale!

Bondi Vortex Flower

1g|
Sativa|
From $5.04 $12.00
From $5.04 $12.00
Type

Sativa

Sizes1g
StrainVortex
SKU: var1034842 Category: Tags: ,