Bondi Vortex Flower

3.5g, 1g|
Sativa|
15% Pre-Order Savings

Bondi Vortex Flower

3.5g, 1g|
Sativa|
From $10.20 $12.00
From $10.20 $12.00
Type

Sativa

Sizes3.5g, 1g
StrainVortex
SKU: var1034842 Category: Tags: ,