2727 OG Kush Pre-Roll

5 pack|
Hybrid|
15% Pre-Order Savings

2727 OG Kush Pre-Roll

5 pack|
Hybrid|
$17.85 $21.00

Out of stock

Type

Hybrid

Total Size5g
Pack Size5 pack
StrainOG Kush
SKU: 1040655 Categories: , , Tag:
StrainOG Kush
Strain LineageHindu Kush